Kildesortering

Vi produserer mer og mer avfall for hvert år som går. Risør- og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (RTA) ser viktigheten av at minst mulig kastes, og at så mye som mulig gjenvinnes.

Les mer...

Enova Svarer

Hos Enova Svarer kan du stille små og store spørsmål til noen av landets fremste energirådgivere.

Tjenesten er betjent fra 08:00 - 16:00 på hverdager. Som privatperson kan du ringe grønt nummer 800 49 003.

Les mer...

Klima og miljøplan

Kommunen har en ferdig og vedtatt energi- og klimaplan. Vi skal innta en aktiv rolle som informasjonsformidler, for å øke innbyggernes kunnskap og bevissthet omkring klima- og energiutfordringene.

Les mer...

Har du planer om å bygge nytt? Eller trenger boligen din en oppgradering?

Enova har faste satser for støtte til passivhus og lavenergibolig, både til nybygg og rehabilitering. Du kan få støtte for bolig inntil 200 kvadratmeter (BRA). Gevinsten for deg er en bedre bolig og lavere energiutgifter.

Les mer...